HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı; bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip, özel işletmeler ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen ara elemanları yetiştirmektir. Halkla İlişkiler, kamuoyundaki algı, tutum ve beklentiler üzerine araştırmalar yapar; bunların sonuçlarına göre etkinlikler planlar ve uygular. Kurum içi iletişimi geliştirerek kurum kimliğinin ve kurumsal imajın oluşturulup yönetilmesine öncülük eder. Kurumsal itibarı sağlamaya yönelik olarak medya ilişkilerini yönetir; sponsorluk faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri organize eder. Halkla ilişkiler, kişilerin veya kuruluşların bilgi ve iletişim gereksinimlerine etkin çözümler üretirken bilimsel araştırma yöntemini uygulayan bir disiplindir. Ülkemizde ulusal ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle halkla ilişkiler gün geçtikçe saygınlığını arttırmakta ve aranan bir meslek dalı olmaya devam etmektedir. Halkla ilişkiler, bir lüks değil, işletmeler için bir gereksinim haline gelmiştir. Bu sebeplerle programımızın amacı, kamu kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmektir.

Programımızda, kurumsal bilginin yanı sıra, uygulama ve öğrenilenlerin beceri haline dönüşmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle programımız hazırlanırken 1. ve 2. yarıyılda temel bilgilere 3. ve 4. yarıyılda meslek becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmiştir.

Yüksekokulumuzda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

Dilini doğru kullanma, etkili ve ikna edici konuşabilme.

Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hâkim olma.

Kişisel ve sosyal yaşamları ile çalışma yaşamlarında diğer insanlarla kurdukları etkileşimlerinde doğru ve etkili bir iletişim için gerekli kişilerarası becerilerin kazanımı

Temel ofis programlarını ve mesleki programları kullanabilme

Temel halkla ilişkiler kavram, strateji ve taktikleri konusunda bilgi sahibi olma ve bir halkla ilişkiler projesi tasarlayabilme

Halkla ilişkiler planlarının hazırlanmasında gerekli olan verileri elde etmede, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme

Öğrencilerin profesyonel yaşamda sosyal davranış, nezaket, görgü ve protokol kurallarını bilerek uygun davranış biçimleri sergilemesi ve organizasyon yapma yeteneğini geliştirmesi

Reklamcılığın temel kavram ve yaratıcı stratejileri konusunda bilgi sahibi olma ve bu bilgileri proje bağlamında uygulama

Profesyonel yaşamda gerekli olan iletişim becerilerine sahip olmak ve bu becerileri çalışma ortamında kullanmak

Halkla ilişkiler alanında teknik ve teorik yeterliliğe sahip olmak

Toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirme ve takım bilinciyle sosyal sorumluluk projesi üretebilmek

Kula Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında hem birinci öğretim, hem de ikinci öğretim bulunmaktadır. Her birine 100’er öğrenci alınacaktır.

ÖĞRENCİ ALINAN LİSELER

Meslek Yüksekokullarına düz liselerden, Anadolu liselerinden ve çeşitli meslek liselerinden öğrenci alınmaktadır.

ÖĞRENCİ ALINAN PUAN TÜRÜ

İşletme programına meslek liselerinden sınavsız geçiş ve YGS puanı ile öğrenci alınmaktadır. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bugünün dünyasında eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, ekip içinde çalışabilen, olağan ve olağanüstü durumlar için strateji geliştirebilen, yüz yüze iletişim becerisine sahip, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen kişilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda Bölümümüz, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, yaratıcı, özgüven sahibi, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan bireyler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında;

ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi),

genel kültür dersleri (Hukukun Temel Kavramları, Genel İşletme, Bilgisayara Giriş )

ve mesleki dersler ( İletişime Giriş, Halkla İlişkiler ve Uygulamaları, Davranış Bilimleri, Reklamcılık, Fotoğrafçılık, Pazarlama İlkeleri, İstatistik, Yazışma Teknikleri, Medya Planlama gibi) verilmektedir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ:

Halkla İlişkiler programında dersler; teorik, uygulama ve bilgisayar laboratuvarı çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.

SINAV VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ:

Dersin niteliğine göre değişmek kaydıyla, sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje çalışması şeklinde yapılmakta ve yönetmelik uyarınca bağıl sistem ile değerlendirilmektedir.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM İMKÂNLARI:

Öğrenciler mezun olduktan sonra kendi bölümleri ile ilgili fakültelere (İletişim Fakültesi gibi) dikey geçiş yapabilirler. Ancak bunun için; öncelikle Yüksekokulumuzdan başarılı bir şekilde mezun olmaları ve ÖSYM’nin gerçekleştirmiş olduğu Dikey Geçiş Sınavından (DGS) gerekli başarı notunu almaları gerekmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler gibi lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak Öğrenciler mezun olduktan sonra istemeleri halinde, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi bünyesindeki ilgili bölümlere DGS ye girmeksizin dikey geçiş yapabilir ve böylece 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN :

Program sorumlusu Öğr. Gör. İsmail KÜÇÜKASLAN
Tel: +90 (236) 816 40 60
E-posta: i.kucukaslan@windowslive.com

Ders Öğretim Planları

İLETİŞİM

  kulamyo.ilan@cbu.edu.tr
  0236 816 40 60 - 0236 816 40 62
  0236 816 40 66

   4 Eylül Mahallesi 299 Sokak No:4
                                                   Kula / Manisa 

SIK SORULAN SORULAR ?

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik