mİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Mimari Restorasyon

Mimari Restorasyon Programının amacı; estetik, tarihi, kültürel değerlere sahip mimari mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile sivil ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. Mimari restorasyon bölümü mezunu olan öğrenciler tekniker unvanı almaktadır. Bu amaçla, ülkemizin kültürel mimari mirasını ortaya çıkarmak ve korumak,  kentsel alanda bilim çerçevesinde araştıran ve düşünen, mimarlık tarihi bilgisine sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek başlıca amaçlarımızdandır.

Eğitim ve Öğretimin İçeriği

Mimari Restorasyon Programı, mimarlık ve restorasyon alanına yönelik dersleri içermektedir. Bu programın amacı, mimarlara ve mühendislerin yanında görev alabilecek teknikerler yetiştirmektir.

Öğrenci Alınan Puan Türü

Mimari Restorasyon Programı için, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Giriş Sınavının (YGS) ilgili bölümünden yeterli puan almak gerekmektedir.

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri:

Mimari Restorasyon Programında dersler; teorik, uygulama, teknik gezi  ve bilgisayar laboratuvarı çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.

Sınav ve Değerlendirme Yöntemleri:

Dersin niteliğine göre değişmek kaydıyla, sınavlar yazılı, sözlü ve ödev şeklinde yapılmakta ve yönetmelik uyarınca bağıl sistem ile değerlendirilmektedir. Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilmektedir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilmektedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekmektedir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılmaktadır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.

Mezuniyet Sonrası Eğitim ve  İş İmkânları

“Mimari Restorasyon” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Mimarlık, İç Mimarlık ve bunun benzeri bölümlere mezuniyet sonrası geçiş yapabilmektedirler.

Bölüm mezunlarının sınav ile çeşitli resmi kurumlara atanma imkânı bulabilmektedir. Ancak, mimari restorasyon mezunlarının iş imkanı sadece devlet kurumları ile sınırlı değildir. Restorasyon konularında faaliyet gösteren kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.

 

 

 İLETİŞİM

  kulamyo.ilan@cbu.edu.tr
  0236 816 40 60 - 0236 816 40 62
  0236 816 40 66

   4 Eylül Mahallesi 299 Sokak No:4
                                                   Kula / Manisa 

SIK SORULAN SORULAR ?

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik