MALİYE PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Maliye Önlisans Programının amacı gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Maliye programı mezunları özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finansman departmanlarında çalışabilecek, mali konulara ilişkin bilimsel yöntemlerle çözüm üretebilecek niteliğe sahip olacaklardır. Maliye programı, Mali mevzuata hâkim, yeni gelişmeleri takip edebilen ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mali, sosyal ve ekonomik konularda bilgi ve beceri kazanmış, meslek sınavlar için gerekli temel bilgileri edinmiş, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Yüksekokulumuzda Maliye Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır.

-Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında uygulayabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma.

-Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma. 

Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme becerisi.

- Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme becerisi.

- Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma. 

Kula Meslek Yüksekokulu Maliye Programında hem birinci öğretim, hem de ikinci öğretim bulunmaktadır. Her birine 100’er öğrenci alınacaktır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN İÇERİĞİ

Maliye programımız kapsamlı bir ders programına sahiptir. Dersler teorik ağırlıklı olmakla beraber maliye ve muhasebe alanlarında ortaya çıkan son gelişmeler de derslerde öğrencilere aktarılmaktadır. Bu alanda öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin öncelikle algılama, yorum ve sayısal düşünme yeteneği yüksek, düzenli, sabırlı, sorumluluk sahibi, ayrıntılar ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve verdiği kararların uygulanmasını takip eden kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir.

ÖĞRENCİ ALINAN LİSELER

Meslek Yüksekokullarına düz liselerden, Anadolu liselerinden ve çeşitli meslek liselerinden öğrenci alınmaktadır.

ÖĞRENCİ ALINAN PUAN TÜRÜ

Maliye programına meslek liselerinden sınavsız geçiş ve YGS puanı ile öğrenci alınmaktadır. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ:

Maliye programında dersler; teorik, uygulama ve bilgisayar laboratuvarı çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.

SINAV VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ:

Dersin niteliğine göre değişmek kaydıyla, sınavlar yazılı, sözlü ve ödev şeklinde yapılmakta ve yönetmelik uyarınca bağıl sistem ile değerlendirilmektedir.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM İMKÂNLARI

Öğrenciler mezun olduktan sonra kendi bölümleri ile ilgili fakültelere (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi) dikey geçiş yapabilirler. Ancak bunun için; öncelikle Yüksekokulumuzdan başarılı bir şekilde mezun olmaları ve ÖSYM’nin gerçekleştirmiş olduğu Dikey Geçiş Sınavından (DGS) gerekli başarı notunu almaları gerekmektedir. Maliye Programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde; Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans gibi lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak Öğrenciler mezun olduktan sonra istemeleri halinde, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi bünyesindeki ilgili bölümlere DGS’ye girmeksizin dikey geçiş yapabilir ve böylece 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler.

MALİYE PROGRAMI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN :

Öğr. Gör. Dr. Serkan Ercoşkun (Bölüm Başkanı)

E-posta:serkan.ercoskun@cbu.edu.tr


Öğr. Gör. Mutlu Yoruldu (Program Sorumlusu)

E-posta: mutlu.yoruldu@cbu.edu.tr

Tel: +90 (236) 816 40 60


DERS ÖĞRETİM PLANLARI


İLETİŞİM

  kulamyo.ilan@cbu.edu.tr
  0236 816 40 60 - 0236 816 40 62
  0236 816 40 66

   4 Eylül Mahallesi 299 Sokak No:4
                                                   Kula / Manisa 

SIK SORULAN SORULAR ?

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik