18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe giren 7143 Sayılı Af Kanunundan

yararlanmak isteyenler için açıklamalar

 

1-                7143 Sayılı Af Kanun’dan yararlanmak isteyenler 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvurabilirler.

2-     Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

3-    Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler başvuru yapamazlar.   

4-     Başvurular, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır.

5-    Posta ile yapılacak başvuruların, süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6-                7143 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikameti nedeniyle yatay geçiş yapmak isteyenler için açıklamalar daha sonra yayınlanacaktır.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1-    Lise Diploması  (Okullarından geri alan öğrenciler için).

2-    Lisans veya Yüksek Lisans Diploması  (Okullarından geri alan öğrenciler için).

3-    Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için).

4-    ÖSYS tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS Sonuç Belgesi.

5-    Resmi kuruma verilmek üzere Savcılıklardan alınacak sabıka kaydı.

6-    3 adet fotoğraf

7-   DilekçeİLETİŞİM

  kulamyo@cbu.edu.tr
  0236 816 40 60 - 0236 816 40 62
  0236 816 40 66

   4 Eylül Mahallesi 299 Sokak No:4
                                                   Kula / Manisa 

? SIK SORULAN SORULAR

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik